Databeskyttelsespolitik

1. Baggrund:

Hos Simpson Manufacturing Company, Inc. og associerede virksomheder (samlet kaldet “Simpson”) sætter vi pris på den tillid, vores kunder og ansatte viser os. Ved behandling af deres persondata bestræber vi os på at respektere vores kerneværdier, som er retfærdighed, høje etiske standarder og ærlighed. Nedenstående principper om tavshedspligt beskriver vores tilgang til behandling af persondata og danner grundlag for vores politik og vores procedurer, der udgør vores globale program om beskyttelse af privatlivets fred. 

2. Omfang:

Disse principper er gældende for alle nationale og internationale afdelinger, ansatte og Simpson Manufacturing Co., Inc.'s datterselskaber.

3. Definitioner:

I forbindelse med disse principper, om privatlivets fred, refererer ”Personlig information” til enhver oplysning, som identificerer en person eller som relaterer til en identificerbar person, så som navn, e-mailadresse eller anden information, der vedrører en specifik person. Persondata kan vedrøre enhver person, inklusive Simpsons kunder, ansatte og forhandlere. “Behandling” refererer til indsamling, brug, kopiering, ændring, overførsel, offentliggørelse eller en hvilken som helst aktivitet, der udføres angående persondata.

4. Principper:

1. Indsamling og brug

Vi tilstræber kun at indsamle persondata, som med rimelighed er nødvendige for at gennemføre lovlige forretningsformål og at bruge sådanne persondata på en måde, der er i overensstemmelse med sådanne formål.


2. Gennemsigtighed og bekendtgørelse

Vi deler oplysninger om vores praksis vedrørende privatlivets fred med personer, hvis persondata vi behandler, i overensstemmelse med gældende lov. For eksempel lægger vi politikker om privatlivets fred ud på vore hjemmesider for at informere brugere om vores praksis, og vi kan eventuelt give meddelelser om beskyttelse af persondata til ansatte i visse lande for at adressere lokale, lovmæssige betingelser. Vi søger at levere sådanne oplysninger på en tydelig og let forståelig måde. 


Sådanne oplysninger kan for eksempel omfatte:

den type persondata, der er indsamlet

hvordan persondataene kan bruges

typen af tredjeparter, til hvem disse persondata kunne blive givet

overføring af persondata til andre lande, inklusive USA

enhver rettighed og ethvert valg, som personen måtte have med hensyn til sine persondata, og

hvordan enhver privatrelateret forespørgsel eller anliggende sendes til os


3. Valg

Hvor det er passende, tilbyder vi personer valg med hensyn til behandling af deres persondata. Især tilbyder vi valg angående brug eller deling af persondata til markedsføringsbrug. Afhængig af gældende lov, følsomheden af de pågældende persondata og rimelige forventninger, kan valget være i form af et eksplicit samtykke (opt-in) eller implicit samtykke (opt-out). Vi søger at give personer tydelige og enkle metoder til at træffe et valg, og at ændre deres valg og tilbagetrække deres samtykke, hvor det er nødvendigt.


4. Adgang og korrektion

Vi sørger for fornuftige muligheder for personer til at gennemse og ændre de persondata, som vi har om dem, og i overensstemmelse med gældende lov.


5. Deling

Vi kan dele persondata med andre Simpson virksomheder, med serviceudbydere, som leverer tjenester for os, eller med andre tredjeparter som krævet eller tilladt ifølge gældende lov. Vi sørger for at sikre, at persondata kun gives til tredjeparter til lovlige forretningsmæssige formål, og vi kræver, at tredjeparts serviceudbydere sikrer de persondata, som Simpson giver dem. Vi sørger også for at overholde gældende love angående overførsel over grænser af persondata.


6. Sikkerhed

Vi fastholder administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, som er udformet til at beskytte persondata mod tab, misbrug eller uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring eller tilintetgørelse. Vi kræver, at vores medarbejdere følger Simpsons sikkerhedspolitik og procedurer.

Simpson kan blive pålagt at informere personer eller tilsynsmyndigheder, hvis sikringen af visse persondata er blevet krænket. Enhver medarbejder, der bliver bekendt med en mulig sikkerhedshændelse, skal omgående rapportere hændelsen til:

Simpsons Datasikkerhedsafdeling: DataPrivacy_Simpson@strongtie.com 

~ eller~

Sikkerhedschef: InfoSec@strongtie.com


7. Integritet, tilbageholdelse og bortskaffelse

Vi tager rimelige skridt for at sikre, at de persondata, vi bruger, er præcise, relevante, fuldstændige og opdaterede i forhold til de formål, de bruges til. Vi opbevarer og bortskaffer alle persondata i henhold til gældende lovgivning og firmapolitikker. Ved bortskaffelse af persondata kræver vi, at medarbejderne bruger sikre metoder, der er udarbejdet til at gøre persondata ulæselige og uanvendelige (så som makulering eller degaussing)


8. Ansvarlighed og overholdelse

Vi fastholder et globalt program om privatlivets fred for at understøtte overholdelse af disse principper om privatlivets fred. For yderligere oplysninger om vort globale program om privatlivets fred eller hvis der er spørgsmål eller problemer, kontakt venligst

Direktør, Global overensstemmelse: Compliance@strongtie.com