VIMOCON

Vinduesmontagebeslag til beton og porebeton ZPRO

Vinduesmontage beslagene anvendes til understøtning af vinduer på beton, letbeton og porebeton. Med beslagene kan man opnå ubrudt isolering rundt i vindueshullet, og det er muligt at montere vinduet i bagvæggen selv ved store isoleringstykkelser. Montage af konsolbeslag kan ske inde fra bygningen.

Til Beton og letbeton anvendes VIMOCON eller VIMKE.
Til Porebeton anvendes VIMOCON + trykfod eller VIMK.

Belastning: I vægelementer af beton 25 / letbeton LB18 kan beslagene optage en regningsmæssig lodret last på 2 kN.
Ved porebeton er styrken 0,8 kN. 

Egenskaber

 • Anvendelsesklasse 3
 • Zpro

Egenskaber

Materiale
 • Stålkvalitet:
  Stål S250GD i henhold til EN 10346
 • Korrosionsbeskyttelse:
  ZPRO® overflade til brug i anvendelsesklasse 3
  VIMF/VIMOCONP Z275 i henhold til EN 10346
Fordele
 • VIMOLOCKTM bolthul for nem justering
 • Vinduesmontagebeslagene er udviklet, så de matcher gældende isoleringskrav
 • Størrelser til isoleringstykkelser fra 100-350 mm
 • Konsolbeslagene fungerer som understøtning af vinduet
 • Beslagene og vinduer kan monteres indefra, så stillads er unødvendigt
 • Mulighed for montering af vindue både før og efter opmuring af formuren
 • Kuldebroer kan undgås

Anvendelse

Anvendelse

Anvendelsesområder
 • Til vinduesmontage på beton, letbeton og porebeton
 • Til Beton og letbeton anvendes VIMOCON eller VIMKE
 • Til Porebeton anvendes VIMOCON + trykfod eller VIMK
 • Belastning: I vægelementer af beton 25 / letbeton LB18 kan beslagene optage en regningsmæssig lodret last på 2 kN
  Ved porebeton er styrken 0,8 kN