Teknisk data - Trykbeslag til vinduer med trækarme

VIMT

Teknisk data

Dimensioner

Dimensioner - VIMT - Trykbeslag til vinduer med trækarme
product.image_with_dim.alt - VIMT - Trykbeslag til vinduer med trækarme
Art. nr. DB nr. NOBB nr. Mål [mm] Huller
A B t Ø
VIMT170 5209111 41496738 170 30 2 8.5 / 5
VIMT190 5209112 43908858 190 30 2 8.5 / 5
VIMT200 5209113 43908877 200 30 2 8.5 / 5
VIMT215 5209114 41496761 215 30 2 8.5 / 5
VIMT225 5209115 41496779 225 30 2 8.5 / 5
VIMT240 5209116 43908900 240 30 2 8.5 / 5
VIMT250 5209117 41496795 250 30 2 8.5 / 5
VIMT290 1292292 42052564 290 30 2 8.5 / 5
VIMT350 1684374 46298817 350 30 2 8.5 / 5
VIMT370 1684375 46298840 370 30 2 8.5 / 5