Reach-Forordningen

ERKLÆRING OM SÆRLIGT PROBLEMATISKE STOFFER (SVHC) I HENHOLD TIL FORORDNING (EC) NR. 1907/2006 (REACHFORORDNINGEN)

  • ce jhm

I henhold til pligten til at videregive oplysninger i henhold til REACHforordningens artikel 33 erklærer vi herved de påkrævede oplysninger om særligt problematiske stoffer (SVHC) i Simpson StrongTies produkter.

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har på sin hjemmeside udgivet en liste over særligt problematiske stoffer (SVHC), som opfylder kriterierne REACHforordningens artikel 57 og er identificeret i henhold til REACHforordningens artikel 59 (http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp).

Vi skal informere kunder om produkter, der indeholder særligt problematiske stoffer (SVHC) i en koncentration på over 0,1 % m/m.

Et mindre antal af vores produkter indeholder chromtrioxid, som er optaget på kandidatlisten fra d. 21. september 2017. Koncentrationen af dette stof i vores produkter er imidlertid i alle tilfælde mindre end 0,1 % m/m.

Vores produkter er derfor fuldt ud i overensstemmelse med kravene og begrænsningerne i REACHforordningen vedrørende særligt problematiske stoffer (SVHC).