Bæreevner

Bæreevneværdier 1920x1080 px

Bæreevnetabeller

I bæreevnetabellerne angives karakteristisk bæreevne (Rk) for en eller to udsømninger af beslaget. Bæreevnerne er alle angivet i kN, hvor 1 kN svarer til 100 kg. Kraftretning (F) og udsømning er illustreret ved de enkelte tabeller. Hvis der ikke er en beskrivelse eller illustration af udsømningen, skal der søm i alle beslagets huller.

I de allerfleste tabeller er CNA kamsøm angivet som forbindelsesmiddel. CSA beslagskruer kan også anvendes med samme placering og antal. Da CSA beslagskruer har større udtræksstyrke pr. længdeenhed end CNA kamsøm og mindst samme tværbæreevne, kan CNA kamsøm erstattes med CSA beslagskruer iht. tabel 1.

Tabel 1:

CNA kamsømKan erstattes af CSA beslagskrue
4,0x355,0x35
4,0x40
4,0x505,0x40
4,0x605,0x50
4,0x75
4,0x100
3,1x404,0x30

I de få tabeller, hvor der er angivet bæreevne for beslag med CSA beslagskruer som forbindelsesmiddel, kan disse ikke umiddelbart ændres til CNA kamsøm uden tab af bæreevne.

I tabellerne angives bæreevne pr. samling i anvendelsesklasse 1 og 2, med mindre andet er anført.

Følgende generelle krav ved alle samlinger skal overholdes:

Fd ≤ Rd

Fd er den regningsmæssige kraft som samlingen påføres
Rd er samlingens regningsmæssige modstandsevne (bæreevne).

Alle bæreevner angives med den karakteristiske værdi. Hvis ikke andet er anført i det aktuelle kapitel, bestemmes den regningsmæssige bæreevne som:

Ri,d = kmod x (Rk / γM)

hvor Rk er den karakteristiske værdi for bæreevnen = tabelværdien.

γM = 1,35 er partialkoefficienten for træforbindelser. 

kmod er en modifikationsfaktor, der tager hensyn til lastvarighedens og fugtindholdets indflydelse. For konstruktionstræ, limtræ og LVL i anvendelsesklasse 1 og 2 fremgår kmod af følgende tabel 2:
For anvendelsesklasse 3 og andre materialer henvises til EN1995, Eurocode 5.

Tabel 2:

LastgruppeLast typeVarighedModifikationsfaktor, kmod
Anvendelsesklasse 1 & 2Anvendelsesklasse 3
Permanent lastEgenvægt = bygning> 10 år0,60,5
LangtidslastLager0,5 – 10 år0,70,55
Mellemlang lastNyttelast = personlast1 uge – 0,5 år0,80,65
KorttidslastSne< 1 uge0,90,7
Øjeblikkelig lastVind-1,10,9

I nogle bæreevnetabeller er angivet en ”trækolonne” og en ”stål­kolonne”. Regningsmæssig værdi af tabelværdierne Ri,k i ”trækolonnen” bestemmes som beskrevet ovenfor. Regningsmæssig værdi af tabelværdierne Ri,k i ”stålkolonnen” bestemmes som:

Ri,d = Ri,k / γM

hvor γM = 1,35 er partialkoefficienten for træforbindelser – selvom det er stålet, der er bestemmende for bæreevnen.

I de tilfælde, hvor der er anført en værdi både i ”trækolonnen” og ”stål­kolonnen”, er den resulterende regningsmæssige bæreevne den mindste af de beregnede regningsmæssige bæreevner.

Afprøvninger er udført på certificerede laboratorier iht. gældende relevante europæiske standarder for prøvning af mekaniske forbindelsesmidler til trækonstruktioner.
Bæreevner af beslagforbindelser, der er omfattet af en harmoniseret standard bestemt ved beregning.

Beregninger er udført på grundlag af følgende Eurocodes med tilhørende Danske Annexer:
EN 1992-1 Betonkonstruktioner + DK NA:2007
EN 1993-1 Stålkonstruktioner + DK NA:2007
EN 1995-1 Trækonstruktioner + DK NA:2007
EN 1999-1 Aluminiumskonstruktioner + DK NA:2007
Laster skal bestemmes iht.:
EN1990: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner + DK NA: 2007
EN1990-1: Last på bærende konstruktioner + DK NA 2007

Grundlag for bæreevneværdier
Alle bæreevneangivelser i dette katalog forudsætter anvendelse af Simpson Strong-Tie® bygningsbeslag og CNA kamsøm eller CSA beslagskruer. De angivne bæreevner er kun gældende (med mindre andet er angivet) ved brug af Simpson Strong-Tie®s produkter og kun når de bruges sammen.
Bæreevnerne af beslagforbindelser, der er omfattet af en Europæisk Teknisk Vurdering, er bestemt ud fra en af følgende metoder, der er beskrevet i ETAG015: ”Guideline for European Technical Approval of three-dimensional nailing plates”.

  • Afprøvning alene
  • Beregning kalibreret til afprøvningsresultater
  • Beregning alene

Placering af CNA kamsøm og CSA beslagskruer i beslag
For at bevare træets og sømmenes fulde styrke og undgå svækkelse i form af revner i træet, stilles der krav til minimum afstande mellem søm indbyrdes og til kant/ende af træ. Disse minimumsafstande for en træ/træsamling fremgår af tabel 8.2 i Eurocode 5. For en samling med beslag kan indbyrdes afstande fra tabellen reduceres med faktoren 0,7. Minimumsafstande for 4 mm CNA kamsøm gælder også for 5 mm CSA beslagskruer.
De i bæreevnetabellerne angivne udsømninger overholder ikke i alle tilfælde ovennævnte krav til minimumsafstande, men i så fald dokumenterer afprøvninger bæreevneværdierne.
I forbindelser med beslag på begge sider af en trædel, hvor der anvendes CNA kamsøm med max. diameter på 4 mm, og hvor sømmene teoretisk ligger i samme linie, er overlapning af sømmene tilladt, hvis der er mindst 3 gange sømdiameteren fra sømspids til modstående træside. Det vil sige, at kamsøm CNA4,0x35 kan anvendes til hulpladesamlinger i 45 mm spærtræ.

Flækning
I forbindelser hvor en last optræder under en vinkel med fibrene i træ­delen, kan tværtrækspændinger i træet give anledning til flækning.
Den karakteristiske bæreevne, der er angivet i bæreevnetabellerne, er bestemt uden hensyntagen til flækning. Der skal derfor i disse tilfælde foretages en flækningsundersøgelse iht. Eurocode 5, idet flækning kan være bestemmende for bæreevnen af forbindelsen.

Contact

Simpson Strong-Tie Danmark

Simpson Strong-Tie A/S

CVR 65653818
Hedegaardsvej 11
8300 Odder
Danmark