FAQ - ofte stillede spørgsmål

FAQ

Vi taler med fagfolk inden for byggeindustrien hver dag.

Her besvarer vi deres hyppigst stillede spørgsmål, når det kommer til korrekt produktvalg og installation. Hvis vi ikke har dækket dit spørgsmål nedenfor, så send os det gerne her, og det vil blive besvare hurtigst muligt.

FAQ

 1. Hvad betyder ZPRO?

  ZPRO er en unik korrosionsbeskyttende coating som yder tilsvarende korrosionsbeskyttelse som ekstra varmgalvaniserede beslag med 55 my zink – Anvendelsesklasse 3 iht. EN1995-1-1 samt korrosionskategori C3 iht. EN ISO 9223.

 2. Hvor finder jeg dokumentation for jeres bæreevner?

  Bæreevnerne for vores produkter findes på vores hjemmeside samt Teknisk Katalog og dokumentationen herfor findes i produktets ETA (European Technical Assessment) som findes på produktets hjemmeside.

 3. Hvor langt rækker jeres rådgivning og koster det noget?

  Vores rådgivning strækker sig vidt og er ganske gratis. Vi rådgiver om hvilke produkter du skal benytte hvor og til hvad samt hvad produktets bæreevne er i den givne situation. Vi rådgiver dog ikke om beregning af konstruktionslaster, dvs. de laster som påvirker de enkelte samlinger og beslag, dette påhviler den rådgivende ingeniør at beregne dette. Ringer du eksempelvis og spørger hvilken type bjælkesko du skal benytte for at bære nogle gulvbjælker i dit hus så vil du selv skulle oplyse hvad belastningen i den enkelte samling er altså snitlasterne i samlingen. Vi kan desværre ikke tilbyde at beregne disse laster for dig.

 4. Hvordan afstiver jeg tagkonstruktionen på mit hus?

  Det er en kompliceret sag at lave en korrekt afstivning af sin tagkonstruktion og alligevel ikke. Vi rådgiver i brugen af vores produkter med udgangspunkt i anbefalingerne fra TRÆinformations vejledninger på området som findes i TRÆ75. I vores Tekniske Katalog samt på vores hjemmeside findes en oversigt over de mest anvendte systemer og tilhørende produkter alle med udgangspunkt i TRÆ75.

 5. Hvordan beregner jeg bæreevnen på et beslag?

  Beslagenes karakteristisk bæreevne (den rå bæreevne uden sikkerhed) kan findes på vores hjemmeside, i Tekniske Katalog samt produktets ETA. Beslagets regningsmæssige bæreevne beregnes ved hjælp af en modifikationsfaktor (kmod) samt en partialkoefficient (γm). Detaljeret information findes bl.a. i vores Tekniske Katalog hvor der også findes beregningseksempler på de fleste af vores beslag.

 6. Hvordan skal jeg udsømme beslaget, og hvor finder jeg udsømningstegninger?

  Det er vigtigt at benytte de rigtige huller i beslaget samt det rigtige antal søm/skruer. Benyttes de forkerte huller kan det svække samlingen pga. flækning. Du kan finde udsømningstegninger for vores beslag i Teknisk Katalog, på vores hjemmeside samt i produktets ETA.

 7. Kan beslagene benyttes til andet end træ?

  Ja, mange af vores beslag kan også monteres på fx beton eller mursten, men det forudsætter at der vælges et beslag som er udstyret med bolthuller til formålet. Dette vil fremgå af vores Teknisk Katalog samt hjemmeside. Boltens bæreevne skal beregnes og eftervises separat. Boltlasterne fra beslaget bestemmes ved hjælp af boltfaktorer som kan findes i produktets ETA. Det er også muligt at fastgøre beslaget til fx stål. Her kan de oplyste bæreevner for træ-træ benyttes hvis kamsømmene i ”stålflangen” erstattes af stålskruer som har samme eller større bæreevne end sømmet du vil substituere. Der skal benyttes samme udsømningsmønster.

 8. Kan beslaget benyttes udendørs?

  Vores standardbeslag er fremstillet med ca. 20 my ren zink på hver side hvilket ikke er tilstrækkeligt til at benytte beslaget udendørs (Anvendelsesklasse 3). Standardbeslag kan benyttes indendørs (Anv.kl. 1) samt udendørs under tag (Anv.kl. 2), fx carporte, overdækkede terrasser osv. Hvis beslaget skal benyttes udendørs (Anv.kl. 3) skal der vælges et beslag med mere zink på, fx ekstra varmforzinkede beslag med ca. 55 my zink (produktnavnet ender typisk på –G) eller ZPRO belægning (produktnavnet ender typisk på –Z). Alternativt rustfrie beslag (produktnavnet ender typisk på –S).

 9. Kan jeg bestille beslag direkte hos jer?

  Nej, du kan ikke bestille produkter direkte hos os. Dette kan kun ske ved henvendelse til én af vores mange forhandlere som forhandler vores produkter. Hvis forhandleren ikke har lige netop dét produkt på lager som du skal bruge så leverer vi det til forhandleren dagen efter bestillingen (eller direkte på byggepladsen afhængig af mængden).

 10. Kan man benytte CSA beslagskruer i stedet for de angivne CNA beslagsøm?

  Ja, du kan altid erstatte et CNA beslagsøm med en CSA beslagskrue, når bare denne har samme eller større bæreevne end sømmet du vil substituere. Du kan finde vores konverteringstabel i Teknisk Katalog i afsnittet omhandlende beslagskruer eller under Tekniske Noter, på vores hjemmeside.

 11. Kan man som privatmand ringe og få hjælp?

  Ja, vi hjælper alle der kontakter os. Vi skelner ikke mellem om du er håndværker, rådgiver eller privatmand/slutbruger, alle får samme grundige vejledning.

 12. Hvad svarer 1 kN til?

  Ca. 100 kg. For at være præcis kan du regne ud konverteringen fra kraft til vægt ved hjælp af formlen F = MG, hvor F er belastningskraften.

  1 kN = 100 daN = 100 kg
  1 ton = 1000 kg = 1000 daN = 10 kN

 13. Producerer I specialbeslag, hvordan fungerer det?

  Ja, hvis du ikke kan finde et standardbeslag som passer så kan vi producere det du skal bruge. Vi skal bruge en beskrivelse eller simpel skitse af beslaget som vi laver en produktionstegning ud fra. Når denne er godkendt sættes produktionen i gang. Der må forventes typisk 10-14 dages leveringstid på specialbeslag. Dialogen foregår typisk direkte med kunden, men prisen skal du have gennem din forhandler.

Contact

Simpson Strong-Tie Danmark

Simpson Strong-Tie A/S

CVR 65653818
Hedegaardsvej 11
8300 Odder
Danmark