REACH forordningen

REACH Regulations

Erklæring om særligt problematiske stoffer (SVHC) i overensstemmelse med forordning (EF) nr., 1907/2006 (REACH-forordningen)

I overensstemmelse med pligten til at kommunikere oplysninger i henhold til artikel 33 i REACH forordningen erklærer vi hermed de påkrævede oplysninger om særligt problematiske stoffer (SVHC) i Simpson Strong-Tie's produkter.

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har på sin hjemmeside offentliggjort en liste over særligt problematiske stoffer (SVHC), som opfylder kriterierne REACH forordningens artikel 57 og er identificeret i henhold til REACH forordningens artikel 59.

Vi forpligtet til at informere kunder om produkter, der indeholder særligt problematiske stoffer (SVHC) i en koncentration på over 0,1% m/m.

Et mindre antal af vores produkter indeholder chromtrioxid, som er optaget på kandidatlisten fra d. 21. september 2017. Koncentrationen af dette stof i vores produkter er imidlertid i alle tilfælde mindre end 0,1% m/m.

Vores produkter er derfor fuldt ud i overensstemmelse med kravene og begrænsningerne i REACH forordningen vedrørende særligt problematiske stoffer (SVHC).

Contact

Simpson Strong-Tie Danmark

Simpson Strong-Tie A/S

CVR 65653818
Hedegaardsvej 11
8300 Odder
Danmark