Om kantafstande

Kantafstande

Indbyrdes kantafstande

For at bevare træets og sømmenes fulde styrke og undgå svækkelse i form af revner i træet, stilles der krav til minimum afstande mellem søm indbyrdes og til kant/ende af træ. Disse minimumsafstande for en træ/træsamling fremgår af tabel 8.2 i Eurocode 5. 

Følgende minimumsafstande gælder for 4 mm beslagsøm samt 5 mm beslagskruer:

 

Minimum kant- og endeafstande for beslagsøm og beslagskruer i beslagsamlinger

Min. afstand til belastet endetræ i fiber-retningen:
15d = 15 x 4 = 60 mm
Min. afstand til ubelastet endetræ i fiberretningen:
10d = 10 x 4 = 40 mm
Min. afstand til belastet kanttræ vinkelret på fiberretningen:
7d = 7 x 4 = 28 mm
Min. afstand til ubelastet kanttræ vinkelret på fiberretningen:
5d = 5 x 4 = 20 mm

Image

Minimum indbyrdes afstande for beslagsøm og beslagskruer i beslagsamlinger

Min. indbyrdes afstand mellem søm i en række parallelt med fiberretningen:
0,7x10d = 0,7 x 10 x 4 = 28 mm
Min. indbyrdes afstand mellem rækker af søm vinkelret på fiberretningen:
0,7x5d = 0,7 x 5 x 4 = 14 mm

Image

Kantafstande iht. beslaget udformning

Ved brug af 5 mm beslagskrue eller 4 mm beslagsøm skal der minimum være følgende kantafstande:

Image

Lodret træk på samling

Image

Lodret træk på samling 

 

Kantafstande ved kombineret last

Når samlingen er belastet både vandret og lodret og ved brug af 5 mm beslagskrue eller 4 mm beslagsøm skal der minimum være følgende kantafstande:

Image

Lodret træk på samling.
Vandret træk på samling.
Forskydningspåvirket samling.

 

Flækning

I forbindelser hvor en last optræder under en vinkel med fibrene i træ­delen, kan tværtrækspændinger i træet give anledning til flækning.

Den karakteristiske bæreevne, der er angivet i bæreevnetabellerne, er bestemt uden hensyntagen til flækning. Der skal derfor i disse tilfælde foretages en flækningsundersøgelse iht. Eurocode 5, idet flækning kan være bestemmende for bæreevnen af forbindelsen.

Contact

Simpson Strong-Tie Danmark

Simpson Strong-Tie A/S

CVR 65653818
Hedegaardsvej 11
8300 Odder
Danmark