VIMOCON

Vinduesmontagebeslag til beton, porebeton samt CLT i ZPRO

Vinduesmontage beslagene anvendes til understøtning af vinduer på beton, letbeton, porebeton og CLT. Med beslagene kan man opnå ubrudt isolering rundt i vindueshullet, og det er muligt at montere vinduet i bagvæggen selv ved store isoleringstykkelser. Montage af konsolbeslag kan ske inde fra bygningen.

Til Beton og letbeton anvendes VIMOCON eller VIMKE.
Til Porebeton anvendes VIMOCON + trykfod eller VIMK.
Til CLT anvendes VIMOCON + trykfod (VIMOCONP) eller VIMKE.

Belastning: I vægelementer af beton 25 / letbeton LB18  samt CLT kan beslagene optage en regningsmæssig lodret last på 2 kN.
Ved porebeton er styrken 0,8 kN. 

Anvendelsesklasse 3
ZPRO

Produktinformationer

Egenskaber

Materiale

 • Stålkvalitet:
  Stål S250GD i henhold til EN 10346
 • Korrosionsbeskyttelse:
  ZPRO® overflade til brug i anvendelsesklasse 3
  VIMF/VIMOCONP Z275 i henhold til EN 10346

Fordele

 • VIMOLOCKTM bolthul for nem justering
 • Vinduesmontagebeslagene er udviklet, så de matcher gældende isoleringskrav
 • Størrelser til isoleringstykkelser fra 100-350 mm
 • Konsolbeslagene fungerer som understøtning af vinduet
 • Beslagene og vinduer kan monteres indefra, så stillads er unødvendigt
 • Mulighed for montering af vindue både før og efter opmuring af formuren
 • Kuldebroer kan undgås

Applikationer

Anvendelsesområder

 • Til vinduesmontage på beton, letbeton, porebeton samt CLT
 • Til Beton og letbeton anvendes VIMOCON eller VIMKE
 • Til Porebeton anvendes VIMOCON + trykfod eller VIMK
 • Til CLT anvendes VIMOCON + trykfor (VIMOCONP) eller VIMKE samt træskrue fx ESCR8,0x80
 • Belastning: I vægelementer af beton 25 / letbeton LB18 samt CLT kan beslagene optage en regningsmæssig lodret last på 2 kN
  Ved porebeton er styrken 0,8 kN

Teknisk data

Dimensioner

Dimensioner

Art. nr. DB nr. Beskrivelse Mål [mm] Huller
A B C D t Ø5 Ø6,5 Ø9x30
VIMOCON85Z2104833Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod15543857026-1
VIMOCON110Z2104819Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod180431107026-1
VIMOCON120Z2104820Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod190431207026-1
VIMOCON130Z2104823Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod200431308026-1
VIMOCON145Z2104824Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod215431458026-1
VIMOCON155Z2104825Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod22543155108213161
VIMOCON170Z2104828Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod24043170108214161
VIMOCON185Z2104830Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod25543185108214161
VIMOCON215Z2104831Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod28543215108214161
VIMOCON240Z2104832Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod31043240108214161
VIMKE280Z2051755Til beton og letbeton3535028014634-1
VIMKE300Z2051756Til beton og letbeton3735030015534-1
VIMKE330Z2051758Til beton og letbeton4035033016934-1
VIMK280Z-Til porebeton3535028014634-1
VIMK300Z-Til porebeton3735030015534-1
VIMK330Z-Til porebeton4035033016934-1
VIMF40520911040 mm forlænger til VIMKE/VIMK7240--3---
VIMOCONP2151754Trykfod til VIMOCON på porebeton354620-2---

Installation

Installation

Fastgørelse

 • Beslagene fastgøres med 1 stk. FCSCI 7,5x40 i beton samt SWW8,0x80 i CLT
 • Af hensyn til såvel varmetab (kuldebro) samt holdbarhed (risiko for korrosion) bør der altid holdes lidt afstand mellem beslag og mørtel. Det anbefales derfor at indlægge ca. 20 mm isolering mellem mørtelpude og beslag eller på anden vis sikre at beslag og mørtel ikke er i kontakt med hinanden.

Det er vigtigt, at vinduesfabrikantens krav til antal fastgørelsespunkter og placering af disse overholdes. Konsultér derfor altid vinduesfabrikanten for at få oplysninger om dette.

Downloads

CAD og BIM bibliotek

Buy from Distributor

No items available.

Contact

Simpson Strong-Tie Danmark

Simpson Strong-Tie A/S

CVR 65653818
Hedegaardsvej 11
8300 Odder
Danmark