BT4

Bjælkebærere

Bjælkebærerne BT4 anvendes til skjulte samlinger af bjælker i træ. Der kan udføres samlinger med lodret hældning på op til 45°. Til en aktuel tømmerhøjde vælges beslaghøjde ca. 40 mm mindre end denne. Dog kan BT4-90 anvendes til en tømmerhøjde på 100 mm.

NB: Dorne skal bestilles seperat!

CE mærket
Aftalegrundlag
Anvendelsesklasse 2
Brandmodstandsdygtig 30 min
Varmgalvaniseret stål 20 µm

Produktinformationer

Billeder

Egenskaber

Materiale

 • Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
 • Korrosionsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 μm

Fordele

 • Der kan udføres samlinger med lodret hældning på op til 45°
 • Montageslidsen sikrer en nem ophængning af sekundærbjælken
 • BT4 bjælkebæreren kan også anvendes som en 2-rækket bjælkebærer
 • Ved brug af denne bjælkebærer, er det ikke nødvendigt med yderligere understøtninger
 • Kan godkendes til brand i op til 60 minutter. Kontakt teknisk afdeling for yderligere detaljer

Applikationer

Samlinger

 • Træ-beton samlinger
 • Træ-træ samlinger

Anvendelsesområder

 • Anvendes til skjulte samlinger af bjælker i træ
 • Anvendes primært træ-beton samlinger, men kan også anvende til træ-træ samlinger

Teknisk data

Dimensioner

Dimensioner

Art. nr. DB nr. Dimensioner [mm] Sekundærbjælke størrelse [mm] Huller, HB Huller, SB
A B C t1 t2 Bredde Højde Ø5 Ø13
Min. Min β=0
BT4-90 3965068 90 103 61 3 6 60 90 16 4 (Ø8.5)
BT4-120 3965076 120 103 61 3 6 60 152 20 3
BT4-160 3965084 160 103 61 3 6 60 192 28 4
BT4-200 3965092 200 103 61 3 6 60 232 36 5
BT4-240 3965100 240 103 61 3 6 60 272 44 6

HB: hovedbjælken; SB: sekundærbjælken

Kombineret last:

Karakteristisk bæreevne - Bjælke-bjælkesamling

Art. nr. Karakteristisk bæreevne - Bjælke-bjælkesamling - Fuld udsømning
Udsømning Karakteristisk bæreevne [kN]
HB SB R1,k R2,k
Antal Type Antal Type Længden af dornen [mm] Længden af dornen [mm]
60 80 100 120 140 160 60 80 100 120 140 160
BT4-90 16 CNA4.0x50 4 STD8 10.8 11.8 12.9 13.7 13.7 13.7 8.1 8.9 9.7 10.3 10.3 10.3
BT4-120 20 CNA4.0x50 3 STD12 17.3 18.2 19.4 20.7 22.3 23.9 11.5 12.1 12.9 13.8 14.9 15.9
BT4-160 28 CNA4.0x50 4 STD12 28 29.5 31.2 33.3 35.7 38.2 21 22.1 23.4 25 26.8 28.6
BT4-200 36 CNA4.0x50 5 STD12 39.8 41.9 44.3 47.2 50.4 53.9 31.8 33.5 35.4 37.8 40.3 43.1
BT4-240 44 CNA4.0x50 6 STD12 52.2 54.9 57.9 61.7 65.9 70.3 43.5 45.8 48.2 51.4 54.9 58.6

HB: hovedbjælken; SB: sekundærbjælken

Længden af dornen er lig med bredden af sekundærbjælken.
For bjælker med en hældning β skal bæreevnen ganges med faktoren.

β 15° 30° 45°
Faktor 1.0 0.95 0.9 0.85

R2,k bæreevner beregnes som R2,k = R1,k x (antal dorne - 1) / (antal dorne).
Den øverste dorn regnes ikke med ved opadrettet bæreevner da den er placeret i et åbent hul.

For yderligere information henvies til ETA'en.

Karakteristisk bæreevne - Bjælke-bjælkesamling - R3.k og R4.k

Art. nr. Karakteristisk bæreevne - Bjælke-bjælkesamling - Fuld udsømning
Udsømning Karakteristisk bæreevne [kN]
HB SB R3,k R4,k
Antal Type Antal Type Længden af dornen [mm]
60 80 100 120 140 160
BT4-90 16 CNA4.0x50 4 STD8 1.5 1.9 2.3 2.7 3.1 3.6 7.8
BT4-120 20 CNA4.0x50 3 STD12 2.2 2.9 3.5 4.2 4.8 5.6 9.8
BT4-160 28 CNA4.0x50 4 STD12 2.9 3.6 4.4 5.3 6.2 7 13.7
BT4-200 36 CNA4.0x50 5 STD12 3.5 4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 17.6
BT4-240 44 CNA4.0x50 6 STD12 4.2 5.3 6.4 7.4 8.6 9.8 21.6

HB: hovedbjælken; SB: sekundærbjælken

Længden af dornen er lig med bredden af sekundærbjælken.
Bæreevnerne R4,k gælder for alle længder dorne.

Karakteristisk bæreevne - Bjælke-søjlesamling

Art. nr. Karakteristisk bæreevne - Bjælke-søjlesamling - delvis udsømning
Udsømning Søjle-
bredde
Karakteristisk bæreevne [kN]
HB SB Min. R1,k R2,k
Antal Type Antal Type Længden af dornen [mm] Længden af dornen [mm]
60 80 100 120 140 160 60 80 100 120 140 160
BT4-90 8 CNA4.0x50 4 STD8 86 9 9.9 10.9 11.6 11.6 11.6 6.8 7.4 8.2 8.7 8.7 8.7
BT4-120 12 CNA4.0x50 3 STD12 86 14.6 15.5 16.6 17.9 19.4 20.7 9.7 10.3 11.1 11.9 12.9 13.8
BT4-160 16 CNA4.0x50 4 STD12 86 22.9 24.4 26 27.9 30 32 17.2 18.3 19.5 20.9 22.5 24
BT4-200 20 CNA4.0x50 5 STD12 86 32 34.1 36.2 38.7 41.2 43.4 25.6 27.3 29 31 33 34.7
BT4-240 24 CNA4.0x50 6 STD12 86 41.6 44.3 46.8 49.7 52.3 53.2 34.7 36.9 39 41.4 43.6 44.3

HB: hovedbjælken; SB: sekundærbjælken

Længden af dornen er lig med bredden af sekundærbjælken.
For bjælker med en hældning β skal bæreevnen ganges med faktoren.

β 15° 30° 45°
Faktor 1.0 0.95 0.9 0.85

Bæreevnerne i denne tabel gælder også ved bjælke-bjæælke samling med delvis udsømning.
R2,k bæreevner beregnes som R2,k = R1,k x (antal dorne - 1) / (antal dorne).
Den øverste dorn regnes ikke med ved opadrettet bæreevner da den er placeret i et åbent hul.

For yderligere information henvies til ETA'en.

Karakteristisk bæreevne - Bjælke-søjlesamling - R3.k og R4.k

Art. nr. Karakteristisk bæreevne - Bjælke-søjlesamling - delvis udsømning
Udsømning Søjle-
bredde
Karakteristisk bæreevne [kN]
HB SB Min. R3,k R4,k
Antal Type Antal Type Længden af dornen [mm]
60 80 100 120 140 160
BT4-90 8 CNA4.0x50 4 STD8 86 1.5 1.9 2.3 2.7 2.7 2.7 3.9
BT4-120 12 CNA4.0x50 3 STD12 86 2.2 2.9 3.5 4.2 4.8 5.6 5.9
BT4-160 16 CNA4.0x50 4 STD12 86 2.9 3.6 4.4 5.3 6.2 7 7.8
BT4-200 20 CNA4.0x50 5 STD12 86 3.5 4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.8
BT4-240 24 CNA4.0x50 6 STD12 86 4.2 5.3 6.4 7.4 8.6 9.8 11.8

HB: hovedbjælken; SB: sekundærbjælken

Længden af dornen er lig med bredden af sekundærbjælken.
Bæreevnerne R4,k gælder for alle længder dorne.

Installation

Installation

Fastgørelse

 • Ved montage på hovedbjælken/søjlen anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer
 • I sekundær-bjælken skæres slids i endetræ på 7-8 mm samt forbores for dorne Ø8 eller Ø12 (anvend evt. boreskabeloner). Afstand fra øverste dornhul til overkant bjælke skal være min 50 mm (for BT4-90 dog min. 35 mm)

Certificeringer

ETA godkendelse (European Technical Assessment)

Downloads

Buy from Distributor

No items available.