ABR

Vinkelbeslag til montage af letfacader

Vinkelbeslag ABR170 og ABR220 anvendes til samlinger i bærende trækonstruktioner og stålløsninger samt træ-beton samlinger. De aflange vinkelbeslag giver mulighed for letvægsopbygninger der opfylder isoleringskravene i Bygningsreglementet BR15. 

CE mærket
Aftalegrundlag
Anvendelsesklasse 2
Indoor
Acier galvanisé Z275

Produktinformationer

Billeder

Egenskaber

Materiale

 • Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
 • Korrosionsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 μm

Fordele

Træ-træ samling:

 • Ideel til montage af ny efterisolering
 • Beslagets længde giver mulighed for isolering, i henhold til skærpelserne i Bygningsreglementet, BR15
 • Kan anvendes både til træ- og stålløsninger
 • Nem at montere
 • CE godkendt til alle typer træsamlinger
 • Godkendt i Europa, ETA-06/0106
 • Kan optage store kræfter

Træ-beton samling:

 • ​Ideel til montage af ny efterisolering
 • Beslagets længde giver mulighed for isolering i henhold til skærpelsen i BR15
 • CE godkendt til montage på beton
 • Godkendt i Europa, ETA 06/0106
 • Bæreevneværdier i 3 kraftretninger

Applikationer

Samlinger

 • Træ-træ samling
 • Træ-beton samling

Anvendelsesområder

 • Kan anvendes både til træ- og stålløsninger
 • Påhængt facader
 • Ved etagedæk

Teknisk data

Dimensioner

Dimensioner

Art. nr. DB nr. Mål [mm] Huller flig A Huller flig B
A B C t Ø5 Ø12 Ø5 Ø12
ABR170 1611299 170 40 95 2 20 2 9 2
ABR220 1805973 220 40 95 2 24 2 9 2

Karakteristisk bæreevne - Bjælke-bjælkesamling

Art. nr. Karakteristisk bæreevne - Træ-træsamling - Fuld udsømning
Udsømning Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN]
Flig A Flig B R1.k R2/3.k R4/5.k
Antal Antal CNA4.0x40 CNA4.0x60 CNA4.0x40 CNA4.0x60 CNA4.0x40 CNA4.0x60
ABR170 14 9 7.4 12.2 16.4 21.1 9.6/kmod^0.2 9.6/kmod^0.2
ABR220 14 9 7.4 12.2 16.4 21.1 9.6/kmod^0.2 9.6/kmod^0.2

** Ved kombineret last vælges størst udsømning.
*** R4/5 er bestemt for bjælkebredde b > 60 mm og ekscentricitet e < 90 mm. For andre værdier af b og e, se ETA.
**** R4/5 er bestemt for bjælkebredde b > 60 mm og ekscentricitet e < 150 mm. For andre værdier af b og e, se ETA.

Karakteristisk bæreevne - Bjælke-betonsamling

Art. nr. Karakteristisk bæreevne - Bjælke-betonsamling
Udsømning Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN]
Flig A Flig B R1.k R2/3.k R4/5.k
Antal Type Antal Type CNA4.0x40 CNA4.0x60 CNA4.0x40 CNA4.0x60 CNA4.0x40 CNA4.0x60
ABR170 14 CNA 2 Ø10 min. (33.0 ; 25.2/kmod) 25.2/kmod 19.7 min. (25.4 ; 24.6/kmod) min ( 9.15 + 80/e*kmod ; 6.3*b / e*kmod ) min ( 9.15 + 80/e*kmod ; 6.3*b / e*kmod )
ABR220 14 CNA 2 Ø10 min. (33.0 ; 25.2/kmod) 25.2/kmod 19.7 min. (25.4 ; 24.6/kmod) min ( 9.15 + 80/e*kmod ; 6.3*b / e*kmod ) min ( 9.15 + 80/e*kmod ; 6.3*b / e*kmod )

* e ≥ 50 mm

Karakteristisk bæreevne - Facademontage

Art. nr. Karakteristisk bæreevne - Bjælke-betonsamling / Facade
Udsømning Karakteristisk bæreevne - Bjælke-facadesamling - Fuld udsømning - 1 ABR pr. samling [kN]
Flig A Flig B R1.k R2/3.k R6.k
Antal Type Antal Type CNA 4,0x35 CNA 4.0x40 CNA 4,0x60 CNA 4,0x35 CNA 4.0x40 CNA 4,0x60 CNA 4,0x35 CNA 4.0x40 CNA 4,0x60
ABR170 9 CNA 2 M10 10.2 min. (11,8 ; 12,1/kmod) min. (16,9 ; 12,1/kmod) 3.5 3.8 4.9 min. (14,9; 11,0/kmod) min. (16,5; 11,0/kmod) min. (21,1; 11,0/kmod)
ABR220 9 CNA 2 M10 min. (14,3 ; 12,1/kmod) min. (15,9 ; 12,1/kmod) min. (20,6 ; 12,1/kmod) 2.7 2.9 3.7 min.(14,9; 9,0/kmod) min. (16,5; 9,0/kmod) min. (21,1; 9,0/kmod)

Bæreevnerne er oplyst for 1 enkelt vinkelbeslag. Ved montage af flere beslag monteres de skiftevis på hver side af bjælken.

Ved montage med kun en enkelt bolt (den øverste) for lastretning F1 og F6, skal bæreevnen for F1 halveres.

Afstanden mellem væg og bjælke må maksimalt være 132 mm for ABR220, og maksimalt 86 mm for ABR170.

 

Installation

Installation

Fastgørelse

 • Træ-træ samling:
  anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer
 • Træ-beton samling:
  anvendes bolte

Technical Notes

Teknisk information

To vinkelbeslag pr. samling
Vinkelbeslagene forudsættes anbragt lige overfor hinanden.

F1: Løftende kraft der virker midt i åsen.
F2 og F3: Tværgående kraft der virker i samlingen mellem åsen og bjælken i åsens retning.
F4 og F5:Tværgående kraft der virker midt for vinkelbeslagene i bjælkens retning i højden e over bjælken.

Et vinkelbeslag pr. samling
F1: Løftende kraft der virker i vinkelbeslagets central akse, men i en afstand f fra vinkelbeslagets vertikale flig. Hvis åsen er forhindret i at rotere, vil bæreevneværdien være halvdelen af bæreevnen for en samling med to vinkelbeslag.
F2 og F3: Tværgående kraft der virker i samlingen mellem  åsen og bjælken i åsens retning.
F4: Tværgående kraft der virker i bjælkeretningen midt for  vinkel­beslaget. Virker ind mod vinkelbeslaget i højden e over bjælken.
F5: Tværgående kraft der virker i bjælkeretningen midt for vinkelbeslaget. Virker bort fra vinkelbeslaget i højden e over bjælken.

CAD bibliotek

DWG (2D) REVIT (2D) DWG (3D) REVIT (3D) SAT XML
Ingen tilgængelige items.

Buy from Distributor

No items available.